מצאו אותנו

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram Website

צבע טרי LIVE!

יריד צבע טרי התעורר מדי יום לחיים עם מיצגים, מופעים ואירועים מיוחדים שיתרחשו לייב בשטח נמל יפו.

לו"ז המופעים המלא:

יום שלישי 30.5
21:00-17:00

מכיילות | היא וזו: שירי שקד ואילור טפר קירשנר (רחבה מרכזית) || עולמות | ניר ג'ייקוב יונסי ודורון נעמה גלפר (מתחם עיצוב קומה שניה)

  נקיון כפיים | שרון ולבסקי (מתחם עיצוב קומה שניה) || Ask Me Anything | קולקטיב בערפל: רות קדם ואירית שטרנברג (רחבה מרכזית)

יום רביעי 31.5
 18:00-16:00

חייו של גיר פחם | דועא בסיס (מתחם עיצוב קומה שניה)

20:00-17:00

מצד שני | פסי קומר (רחבה מרכזית)

21:00-18:00

עולמות | ניר ג'ייקוב יונסי ודורון נעמה גלפר (מתחם עיצוב קומה שניה) || חבילה עוברת | אינס אוסרוף אבו סייף (מתחם אמנות קומה שניה)

 Ask Me Anything | (קולקטיב בערפל: רות קדם ואירית שטרנברג (רחבה מרכזית

יום חמישי 1.6
21:00-18:00

מכיילות | היא וזו: שירי שקד ואילור טפר קירשנר (רחבה מרכזית) || מצד שני | פסי קומר (רחבה מרכזית)

חבילה עוברת | אינס אוסרוף אבו סייף (מתחם אמנות קומה שניה) || Ask Me Anything | קולקטיב בערפל: רות קדם ואירית שטרנברג (רחבה מרכזית)

יום שישי 2.6
13:00-10:00

חבילה עוברת | אינס אוסרוף אבו סייף (מתחם אמנות קומה שניה) || Ask Me Anything | קולקטיב בערפל: רות קדם ואירית שטרנברג (ברחבה המרכזית)

 מכיילות | היא וזו: שירי שקד ואילור טפר קירשנר (רחבה מרכזית)

17:00-14:00

עולמות | ניר ג'ייקוב יונסי ודורון נעמה גלפר (מתחם עיצוב קומה שניה) || לזרוק ולתפוס | אילית מרום (מתחם אמנות קומה שניה)

יום שבת 3.6
13:30-10:30

מכיילות | היא וזו: שירי שקד ואילור טפר קירשנר (רחבה מרכזית) || חייו של גיר פחם | דועא בסיס (מתחם עיצוב קומה שניה)

19:00-16:00

עולמות | ניר ג'ייקוב יונסי ודורון נעמה גלפר (מתחם עיצוב קומה שניה) || חבילה עוברת | אינס אוסרוף אבו סייף (מתחם אמנות קומה שניה)

 קולקטיב בערפל: רות קדם ואירית שטרנברג (רחבה מרכזית) | Ask Me Anything || נקיון כפיים | שרון ולבסקי (מתחם עיצוב קומה שניה)

יום ראשון 4.6
20:00-17:00

עולמות | ניר ג'ייקוב יונסי ודורון נעמה גלפר (מתחם עיצוב קומה שניה) || מצד שני | פסי קומר (רחבה מרכזית)

21:00-18:00

מכיילות | היא וזו: שירי שקד ואילור טפר קירשנר (רחבה מרכזית) || חבילה עוברת | אינס אוסרוף אבו סייף (מתחם אמנות קומה שניה)

לזרוק ולתפוס | אילית מרום (מתחם אמנות קומה שניה) || Ask Me Anything | קולקטיב בערפל: רות קדם ואירית שטרנברג (רחבה מרכזית)

תפריט נגישות