צוות

שרון טילינגר, מייסדת ומנהלת ראשית

יפעת גוריון, מייסדת, מנהלת אמנותית ואוצרת ראשית

רז שפירא, אוצרת משנה

טל גולני, מנהלת תחום העיצוב וקשרי לקוחות

מנור גרא, מנהלת מכירות ומנהלת תוכן