צוות

שרון טילינגר, מייסדת ומנהלת ראשית

טל גולני, מנהלת תחום העיצוב וקשרי לקוחות

יפעת גוריון, מייסדת, מנהלת אמנותית ואוצרת ראשית

רז שפירא, אוצרת משנה

מנור גרא, מנהלת תוכן ושיתופי פעולה