קולקטיב אפרטוס 22

HAND TOOLS (E), (M), (D) FOR MOLDING DEEP CONVICTIONS

"HAND TOOLS (E), (M), (D) FOR MOLDING DEEP CONVICTIONS" שייכת לקבוצת עבודות המייצרת מרחב פולחני להתמודדות עם הקושי המהותי לדמיין את הופעתו של גוף חדש באופן רדיקלי בעתיד הרחוק; בעבודה זו, הטקס עוסק בקשיים להתאים אמונות אישיות למציאות חדשה של גוף על־אנושי.

SUPRAINFINIT (Hymn I)  הוא התוצר הראשון של מחלקת המזמורים בעולם האוטופי של SUPRAINFINIT; לחש מסתורי שנאמר בקול עמוק, צרוד ומלנכולי, מזמן "התעלות" הזורחת בבוהק כה עז, עד שמתעוררים ספקות באשר לאפשריות קיומה.