Lighthouse by Brown Hotels

מלון אוטופיה | תערוכה קבוצתית

31.5.19 > 02.6.19

בן יהודה 1

אוצרת: דנה גילרמן

מלון אוטופיה 

"חדרים שונים כל כך אינם יכולים לדור בכפיפה אחת בבית מלון אחד, אלא אם כן היו אלה חדרים מכמה בתי מלון, מכמה תקופות, מכמה אסכולות..."            

פסקה זו, הלקוחה מספרה של אורלי קסטל בלום ״המינה ליזה״, מיטיבה לתאר את התערוכה ״מלון אוטופיה״.

התערוכה מוצגת בקומה מינוס אחת של מלון לייטהאוס מבית מלונות בראון בצומת הרחובות בן יהודה-אלנבי בתל אביב, קומה שעתידה להפוך מיד לאחר התערוכה למתחם של כנסים, אירועים וספא הכולל מכון יופי וחדר כושר, מרחב מנותק מהחוץ המתכתב עם המונח "הטרוטופיה" שתבע מישל פוקו. תערוכה קבוצתית זו, בה מוצגות עבודות במדיומים שונים, של עשרות אמנים ואמניות, מייצרת מרחב רב-מדיומלי ורב-תרבותי המכיל את הבו-זמניות של המינימליסטי והעמוס, המקורי והמשוכפל, הגבוה והוולגרי, המוכר והזר; זהו מרחב שברור איך נכנסים אליו אך לא ברור איך יוצאים ממנו.