COS x Ohad Benit

DOWN TO EARTH

31.5.19 > 02.6.19

קרליבך 37 פינת החשמונאים 83 

"DOWN TO EARTH" מתייחסת לכוח הכבידה ולהשפעתו על צורת התלייה של אלמנטים גיאומטריים. בדומה לתהליכי התהוות הקולקציות של COS, הבוחנים את יחסי הגומלין בין חומרים, צורות ומרקמים, חושף המיצב את הניגודיות שבין תכונות המקור של החומר, לבין תחושת הקלילות והריחוף שמעניקה לו הקומפוזיציה. 

מפגשי שיח אמן בין היוצר אוהד בנית למנהל האמנותי אייל דה ליאו יתקיימו ב 31.5 וב- 1.6 בשעה 12:00 וב-2.6 בשעה 18:00.
המפגשים יעסקו במתח בין אסתטיקה לגרביטציה ועל מכלול עבודתו של בנית בתפר בין עיצוב, אמנות ואופנה.

תודה מיוחדת למשרד האדריכלים HQ.