מרתה ריגר

גולם

נקודת המוצא של ריגר היא החומר הקרמי כחומר בריאה. החומר מתגלגל לכדי אוביקטים בצורת גלמים נקביים וזכריים ומייצג שלב זמני של חיים לכודים לפני שבקעו אל העולם.