נעמה אגסי

מלאכותי

"מלאכותי" היא סדרת חפצים עשויים בטכניקה ייחודית של חיקוי אבן, שמעלה שאלות על ייצור מלאכותי של אלמנטים טבעיים. שעון שמש ("מלאכותית") הוא שעון ביתי שמחקרה את פעולת שעון השמש הקדום ומציג את הזמן באמצעות מחוג המטיל צל על חזיתו.