Reish - רחלי שרפשטיין

Tiles & Target - מראה // מראה

הפרויקט בוחן, באמצעות פעולה משחקית והומוריסטית, את היחסים המורכבים שלנו עם השתקפותנו – באיזו מידה אנחנו יכולים לשנות אותה כל יום מחדש ולבחור, כמו במשחק קוביות, באילו צבע, צורה ובהירות אנחנו רוצים להשתקף.