סטודיו דווקא

רטט

דו שיח בין-חומרי, המטשטש את גבולות הטקסטיל והקרמיקה לכדי יצירת שפה ייחודית ומקורית. הפרויקט מציע התבוננות בממדי הזמן והמרחב כפי שהם נתפסים דרך חיבור החומרים הטמונים והגלויים בו.