30.5.19 > 03.6.19

מיקה בר

נערה חומרית

ההשראה לפרויקט מגיעה מטעויות, מדימויים מודפסים ״פגומים״, מהדגשת האישי, האנושי והלא-מושלם. הדימויים המודפסים עברו כמה מניפולציות במדיומים שונים עד שהגיעו בחזרה למקור: דימוי/חומר מודפס על בד.