סחף: מיצב

דנה הראל | בית הספר לאמנות המכללה האקדמית ספיר

תמונה מיקרוסקופית של תאים ואורגניזמים, חתך של שכבות גיאולוגיות ותנודות בקרקע באקלים משתנה. אלו, מהווים בסיס למחקר פרשני, חומרי וצורני, שדרכו אני מתחקה אחר אופן ההיווצרות של דימויים.

ליווי אוצרותי: סמדר לוי.