נועה ראזר

APILAR

הפרויקט APILAR – יצירת מערום, בספרדית – התגבש במקביל למספר טיולי שורשים משפחתיים לספרד ולטורקיה. המבנים המעוגלים המאפיינים את דרום ספרד היוו בסיס ליצירה, אליהם התווספו צורות אופייניות ממקורות קרמיים, ואלו, במשחקי ערימה ושינוי סדרים, יוצרות מבנים חדשים ומפתיעים.