בתוך פני השטח // הילה לביב ויוהנה פון מונקיביץ'

Schir

בתהליכים פשוטים לכאורה, בוחנות האמניות את יחסי הגומלין של צורה ועקביות החומר. שתי האמניות משנות את הדרך שבה אנו תופסים את פני השטח ואת עקביות החומר באמצעות התערבות מינימאלית, ובכך דורשות בחינה מחודשת של אופן הראייה.