ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

לאה ניקל / צבע טרי 3 / פרויקט

באדיבות הקרן ע"ש לאה ניקל, עומדת למכירה עבודה גדולה של האמנית הישראלית הידועה. כל ההכנסות מהמכירה ייתרמו למחלקה האונקולוגית בבית החולים שיבא, תל השומר, לשם מימון סדנאות אמנות לילדי המחלקה. העבודה תימכר במכירה פומבית שקטה.