ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מהדורה מיוחדת / צבע טרי 2 / פרויקט

צבע טרי מבקש להפנות זרקור אל עבר אנשים בעלי מוגבלות פיזית אשר אינם יכולים לחוות אמנות פלסטית באותו האופן בו נהנית ממנו מרבית האוכלוסיה.שלושה מאמני צבע טרי 1: אבי סבח, מתן בן כנען ורון ברטוש,יצרו עבור שיתוף הפעולה עם מרכז ”נא לגעת” הדפסים ייחודים בסדרות מוגבלות של עד 15 עותקים. ההדפסים ישפו לראשונה במרכז "נא לגעת" וביריד צבע טרי. שליש מהכנסות ממכירת ההדפסים תועבר לאמנים היוצרים, ואילו שני שליש מהמירה ישמשו למימון הפעילות התרבותית הייחודית שהמרכז מציע לקהל הרחב בעזרת עובדי המרכז אשר הינם עיוורים, חרשים ועיוורים חרשים.

בשיתוף מרכז "נא לגעת"

אבי סבחמתן בן כנעןרון ברטוש