ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מרכז גוטסמן לתחריט קיבוץ כברי / צבע טרי 12 / פרויקט

"לא טוב היות האדם לבדו". בימים טרופים אלו, כשאנשים נאלצים לחוות בדידות כפויה, מעניין להיווכח שהעבודות שנעשו בסדנה בשנה האחרונה נגעו במערכות יחסים. היחסים באים לידי ביטוי במגוון דרכים, קשרים בין־אישיים - בין בני זוג, אחים, מטפל־מטופל - אבל גם קשרים בן אדם לטבע ולסביבה עירונית.

מרכז גוטסמן לתחריט קיבוץ כברי