ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אמיר יציב / צבע טרי 5 / חממת הווידיאו

אמיר יציב יוצר קבוצה של גופים בעבודת הווידיאו מתנפחים, אשר בה באיטיות, במעין אנימציה, הופכים הגופים לטנקי שעשועים.

אמיר יציב