ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אופיר פלדמן / צבע טרי 5 / חממת הווידיאו

אופיר פלדמן מציע פרסומת בעבודת וידיאו רבת חלקים, קמפיין לבנק המילים, בנק שניתן להפקיד בו ולמשוך מאוצר המילים הנצבר בו מילים לשימושים שונים.

אופיר פלדמן