ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אוסקר אבוש / צבע טרי 5 / חממת הווידיאו

בדנייפר, אוסקר אבוש שט בספינת שעשועים ועוקב במצלמה סטאטית אחר התנועה על גדות הנהר – כתייר במחוזות ילדותו.

אוסקר אבוש