ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

נבט יצחק / צבע טרי 5 / חממת הווידיאו

נבט יצחק ממסגרת דימוי נע אחד, דיוקן של פאריד אל אטראש מתוך הסרט הערבי עלשאן מליש ר'ירק (בגלל שאין לי אחר מלבדך) מתוך תפישה תרבותית, אסטטית לא שגורה.

נבט יצחק