ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

סטודיו דווקא / צבע טרי 10 / פרויקט

דו שיח בין-חומרי, המטשטש את גבולות הטקסטיל והקרמיקה לכדי יצירת שפה ייחודית ומקורית. הפרויקט מציע התבוננות בממדי הזמן והמרחב כפי שהם נתפסים דרך חיבור החומרים הטמונים והגלויים בו.

סטודיו דווקא