ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

בית בנימיני — המרכז לקרמיקה עכשווית / צבע טרי 10 / פרויקט

בתערוכה התבקשו 13 מעצבות ומעצבים להשליך את השפה האישית שפיתחו על אובייקט קרמי. דרך הפריטים המעוצבים ניתן לבחון ולהסיק באם מדובר בפרגמנטציה של מעצבים "זאבים בודדים" או במארג עיצובי קוהרנטי המתפתח לשפה מקומית.

אוצר: ארז נאבי פנה

בית בנימיני — המרכז לקרמיקה עכשווית