ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

גור ענבר / צבע טרי 10 / פרויקט

ב"אנתרופואיד" אני ממשיך לבחון, מצד אחד אופני טיפול שונים בפני שטח של כלים ומצד שני את היחס שלנו אליהם. תוך התייחסות למסורות עיטור שונות, אני יוצר על האובניים צורות ומאניש אותן, ובכך מנסה להפיח בהן חיים.

גור ענבר