ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מיקה בר / צבע טרי 10 / פרויקט

ההשראה לפרויקט מגיעה מטעויות, מדימויים מודפסים ״פגומים״, מהדגשת האישי, האנושי והלא-מושלם. הדימויים המודפסים עברו כמה מניפולציות במדיומים שונים עד שהגיעו בחזרה למקור: דימוי/חומר מודפס על בד.

מיקה בר