ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

עידו בן עזרא / צבע טרי 9 / פרויקט

הפרויקט נולד מתוך סקיצות מהירות בעפרון בהן קווי המוצר מתחברים ביניהם באמצעות קווים מוחלשים ומהירים המשמרים את הזרימה של תנועת היד; המעבר לתלת-מימד מעניק נפח ועומק לקו האוקלידי.

עידו בן עזרא