ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אלון דודו / צבע טרי 9 / פרויקט

חומר בצורתו הבסיסית עובר מניפולציות שונות – יצירת טקסטורה חדשה, השחתה, פירוק והרכבה באופן אחר – וכך מקבל משמעות חדשה, סדר חדש ומראה חדש.

אלון דודו