ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

עפרה קוץ / צבע טרי 9 / פרויקט

פרויקט "ארוכות הצוואר" שואל ביטוי צורני וצבעוני מחישוקי הזהב הנכרכים סביב צוואריהן של נשות שבטים בתרבויות בעלות צביון פרימיטיבי. האגרטלים והבקבוקים ארוכי הצוואר המרכיבים את הפרויקט מדברים את הדיכוי המגדרי של נשים.

עפרה קוץ