ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

FAZA // פיודור נתנאל בזובוב / צבע טרי 9 / פרויקט

סדרת המוצרים "תשעה ירחים" עוצבה בהשראת חוקי הפרספקטיבה ותרגילי רישום. בשלב זה הסדרה מונה ארבעה שולחנות וכוננית. צבעה של ה"שדרה המתכתית" ניתן לשינוי. 

פיודור נתנאל בזובוב