ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

קובי סיבוני / צבע טרי 8 / פרויקט

 

"אבולוציה" היא תערוכה של אובייקטים אשר עליהם עבד קובי סיבוני בשנים האחרונות. האובייקטים נוצרו כחלק מתערוכות או מסדרות. בפרויקט מציג סיבוני את ההתפתחות הצורנית של גוף העבודה שלו ושל הפריטים המרכיבים אותו.

קובי סיבוני