ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מתן מיטווך / צבע טרי 5 / חממת אמנים

פרס האמן המבטיח

מתן מיטווך מצלם סביבות פיסוליות או לחלופין מפסל בצילום. יצירותיו מתקיימות במרחב ובמעמד שנועדו לעין הצלם בלבד, אלא שמיטווך יוצר מן העולם הדומם, השומם והמלאכותי זה מציאות כשלעצמה. מיטווך מצלם סביבות ביורוקרטיות המאוכלסות בפריטים המהדהדים את מסורת העשייה המינימליסטית והפוסט-מינימליסטית, ומחבר בין צילום, פיסול ואדריכלות. הוא עוסק בסביבה מקומית, משרדים בעיקר, שאין בהם הדר והצטעצעות עיצובית. בהדגישו את העדר ההקפדה על הגימור והשימור של מקומות אלו, מכוון מיטווך למחווה צילומית עדכנית לתרבות "דלות החומר".

מתן מיטווך