ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

מרתה ריגר / צבע טרי 7 / פרויקט

סין, פרויקט, מלחמה, אזעקות,

חום, פורצלן, ביצים, חמר, מתורגמנית,

 מוות, יצירה, חיים, תשוקה, עשייה, פחד, ציפייה, תנור, שריפה... תם ולא נשלם.

מרתה ריגר