ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

יסמין וינוגרד / צבע טרי 7 / פרויקט

שיחלוף חומרים באובייקט נתון. חומר חדש תופס את מקומו ואת צורתו של חומר אחר, ומתמזג עם חומר שלישי. בתהליך ה-Meta משתחלפת משמעות האובייקט תוך שמירה על צורתו.