ארכיון - היריד לאמנות עכשוית

אורן ארבל ונעם טבנקין / צבע טרי 7 / פרויקט

לבן - ניקיון, טוהר, כלולות, מוות, צבע רקע, מכיל את כל הצבעים וחסר צבע בעצמו.

הפרויקט מתייחס אל הצבע הלבן כאל נקודת פתיחה רעיונית וכחומר גלם מרכזי בתהליכי החשיבה והעיצוב שלו.

אורן ארבלנעם טבנקין ארבע וחמישה