Archive - Fresh Paint

GILROY / Fresh Paint 10 / Project

יצירת רהיטים ללא צורך בברגים או בדבק – בקולקציה זו נחתכים חלקי המוצר ב-cnc ומשתלבים זה בזה באמצעות לחץ בלבד. הקולקציה מבוססת על שימוש ב-mdf צבעוני, לבידי לבנה, עץ ושילוב של טכניקות שריפה. 

GILROY