26.4.18 > 30.4.18

עידו בן עזרא

קו

הפרויקט נולד מתוך סקיצות מהירות בעפרון בהן קווי המוצר מתחברים ביניהם באמצעות קווים מוחלשים ומהירים המשמרים את הזרימה של תנועת היד; המעבר לתלת-מימד מעניק נפח ועומק לקו האוקלידי.