26.4.18 > 30.4.18

טל גור ושנית אדם

נפל

נֵפֶל – פצצה שנפלה מבלי להתפוצץ ועודה מכילה חומר נפץ חי, ואשר עשויה להתפוצץ בכל רגע; סכנה מיידית ומוחשית.

סדרת פופים גדולים עשויים עור, תזכורת למתרחש ולמה שעלול לקרות מחוץ לבועת הסלון בזירות פוליטיות וחברתיות; ביקורת על התמודדות, התעלמות ושאננות יומיומית, ועל קבלה של כוח ושל רוע אנושי כמובנים מאליהם.