26.4.18 > 30.4.18

רומן סקין

הַאֲבָקָה אמנותית או צמחים מסוגננים

האבקה אמנותית היא אוטופיה המתקיימת בדמיונו של האמן וקורמת עור וגידים באמנות הגרפית שלו ובעצמים שהוא יוצר. עם זאת, מימושו של הפרויקט, נתקל בקשיים הנובעים מליקויים בטכנולוגיה המודרנית. שיתוף פעולה עם מדען בשלב זה של הפרויקט נעשה מתוך כוונה לתאר את התנאים הבלתי אפשריים שהתקיימותם תאפשר את מימוש הפרויקט.