26.4.18 > 30.4.18

אפראטוס 22

טבע דומם

המוסכמות ההיסטוריות של ציורי טבע דומם מופרות בחתרנות בידי קולקטיב האמנות אפראטוס 22. בשתי סדרות חדשניות (M) ו-(FF), הם נותנים ביד המילים (ומותירים ביד הדמיון) את הכוח "לצבוע" קומפוזיציות פואטיות, ואת האפשרות לפתוח את התמונה (Tableau) הסופית לאינסוף פרשנויות.