26.4.18 > 30.4.18

FAZA // פיודור נתנאל בזובוב

תשעה ירחים

סדרת המוצרים "תשעה ירחים" עוצבה בהשראת חוקי הפרספקטיבה ותרגילי רישום. בשלב זה הסדרה מונה ארבעה שולחנות וכוננית. צבעה של ה"שדרה המתכתית" ניתן לשינוי.